Brandbee Industry Index

Brandbee Industry Index (BIX) visar hur ni presterar digitalt jämfört med era konkurrenter. Därmed ser ni både var det finns förbättringspotential och var ni överinvesterar.

En ny typ av digitala insikter för datadrivna beslut

Hur presterar ni digitalt jämfört med era konkurrenter? Vill du förstå vad resten av branschen gör? Var behöver ni bli bättre?

Brandbee Industry Index (BIX) är ett verktyg för digital marknadsanalys som ger dig en helt ny utblick över det digitala landskapet. Unika algoritmer gör Big Data både begripligt och hanterbart, så att ni med välunderbyggda beslut kan optimera er digitala närvaro.

Insamling

BIX samlar in data från publika källor.

Analys

Insamlad data körs genom Brandbees egenutvecklade algoritmer.

Optimera

BIX visar var ni över- respektive underinvesterar.

Vad vi mäter

SEM

Vi identifierar och analyserar köpt sök och keywords.

SEO

Vi identifierar och analyserar parametrar som påverkar organiskt sök.

Social

Vi identifierar och analyserar styrka och effektivitet i sociala media i relation till verksamhetens storlek.

Webbplats

Vi analyserar kritiska parametrar som site speed och UX design.

Vad BIX ger dig

Digital positionering

Se din position relativt konkurrenterna i det digitala marknadslandskapet.

Digitalt värde

Ett estimat av värdet på din digitala närvaro, baserat på SEO, SEM, SoMe och Site performance.

Digital styrka

Hur effektiv din digitala insats är jämfört med konkurrenterna, baserat på viktning och indexering av samtliga mätpunkter.

Utförlig rapport

Se i detalj hur ni presterar i förhållande till er bransch och till var och en av era konkurrenter.

Hur fungerar det?

Big Data i kombination med Brandbees algoritmer och expertis gör det senaste inom MarTech tillgängligt för verksamheter med digital närvaro. Målet är att säkra maximal ROI på den digitala investeringen för våra kunder.

Steg 1
Vi hämtar publika data från ett antal plattformar.
Steg 2
Efter mätningar av olika aspekter i ditt digitala landskap gör vi en kategorisering och värdering av varje indikator.
Steg 3
All data körs genom Brandbees algoritmer.
Steg 4
Du får en djupgående analys av din digitala position, med rekommendationer om optimering.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så hör vi av oss!

WHITE PAPER

Hemelektronikbranschen mars 2022

Hemelektronikbranschen i Sverige har under de senaste åren uppvisat en kraftig försäljningsökning. 2020 var ett rekordår där försäljningen ökade med 12 procent jämfört med 2019. Även 2021 var ett bra år för branschen, med en nästan lika stor ökning som året innan. 

Under pandemiåren har svenskarna hållit sig hemma, och semesterpengarna har i stor utsträckning investerats i hemmet, inte minst på hemelektronik. Därtill är hemelektronik en av de branscher som omsätter mest inom e-handeln, som med en tillväxt på 23 procent hade en omsättning på ungefär 31 miljarder kronor under 2021. Under januari och februari 2022 tappade försäljningen dock med två procent jämfört med samma period 2021.

Elgiganten är bäst i klassen!

BIX är ett mått på en verksamhets digitala styrka i relation till branschkonkurrenter, mätt i prestation inom SEO, SEM, webbplats och sociala media. I mars 2022 presterar Elgiganten bäst i hemelektronikbranschen med ett totalt BIX-värde på 157, dvs 57 indexpunkter över branschgenomsnittet (100). Förklaringen är framför allt en uthållig och kraftfull investering i SEM (sökmotormarknadsföring) och en signifikant förbättrad webbplats som under Q1 2022 blivit allt bättre i förhållande till konkurrenterna i branschen. Inom sociala media presterar Elgiganten dock fortsatt under branschgenomsnittet, trots att insatsen här både intensifierats och skapar ett allt större engagemang. Elgiganten presterar stabilt inom SEO (sökmotoroptimering), ständigt något bättre än branschen i genomsnitt.

BIX Hemelektronikbranschen mars 2022

SEM

Branschen domineras inom SEM (sökmotormarknadsföring) stort av tre aktörer: Elgiganten, MediaMarkt och NetOnNet. Elgigantens framgångar förklaras framför allt med en kraftfull satsning på brand protection, medan MediaMarkt har ett tydligt fokus på att fånga upp generiska sökningar. Efter en svag höst har NetOnNet gjort en kraftfull återhämtning, och håller med index 145 ett rejält avstånd till Webhallen på fjärdeplatsen. Övriga aktörer presterar mycket svagt i förhållande till branschens genomsnitt.

SEO

Inom SEO (sökmotoroptimering) är NetOnNet ohotade i branschen och bibehåller sin förstaplats med ett index på 123 mot branschgenomsnittet i mars. På andra plats ligger sedan länge Webhallen som i mars månad landar på index 117, men under hela Q1 har komplett.se förbättrat sin SEO-insats och ligger nu endast en indexpunkt efter NetOnNet.

Webbplats

Efter att under hela andra halvåret 2021 legat långt under branschgenomsnittet har Elgiganten under senaste kvartalet förbättrat sin webbplats rejält och är med ett index på 139 i mars bäst i branschen avseende faktorer som exempelvis laddningstider och brutna länkar. NetOnNet, som länge varit bäst i branschen, har därmed hamnat på en andraplats med ett index på 136. Strax därefter finner vi nätbaserade WhiteAway och tretti.se som även de presterar bättre än branschgenomsnittet med index på 124 respektive 112.

Sociala media

I sociala media dominerar nätbaserade komplett.se och Webhallen stort i hemelektronikbranschen tillsammans med Elon, som är den enda aktören med primärt traditionell fysisk verksamhet som presterar över branschgenomsnittet. Med ett stort antal likes, kommentarer och delningar på sina poster lyckas Elon väl med att engagera publiken, och presterar med ett index på 131 långt över genomsnittet i branschen, endast slagna av komplett.se med index 140.

För mer information om BIX, vänligen kontakta oss.

Get in touch